CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Informații despre companie
INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE LLC BAR
MACEDONSKAYA STR. 4/10-58
85000, BAR
e-mail: info@mig.institute
În calitate de client și utilizator al serviciilor noastre, aveți dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a depune cereri pentru soluționarea drepturilor dumneavoastră.

Despre produsele și/sau serviciile noastre

MIG este un grup de companii care desfășoară activități și de formare în domeniul terapiei Gestalt, unite prin valori comune și o marcă.
Direcții de activitate: programe pentru cei care practică deja psihoterapia sau sunt în curs de pregătire.

Principala noastră entitate juridică este înregistrată în Muntenegru. În prezent suntem în proces de obținere a licenței pentru educație profesională suplimentară.

Valorile noastre

 1. Recunoaștem psihoterapia ca un fenomen al culturii moderne. Specificul institutului nostru este:
  – studiul influenței conceptului de timp asupra schimbării calității vieții;
  – respectul pentru libertatea psihoterapeutului de a integra creativ orice cercetare științifica în practica lor;
  – studiul complexității proceselor mentale în interacțiunea dinamică a unei persoane cu sistemele sociale.
 2. Considerăm, că cursul extins de filozofie propedeutică este o bază importantă pentru programul de formare pentru psihoterapeuți.
 3. Avand un fundament psihanalitic, salutăm integrarea diferitelor școli de psihoterapie. Oferim oportunitatea reprezentanților tuturor psihoterapiilor din diferite țări și culturi de a participa la evenimentele Institutului.
 4. Împărtășim principiile Declarației de la Strasbourg a Asociației Europene pentru Psihoterapie din 21 octombrie 1990, conform cărora psihoterapia este o profesie liberă și independentă. Independenţă în înțelegerea noastră, în special, înseamnă absența angajamentului politic și separarea preferințelor politice personale de activitățile profesionale.
 5. Respectăm și dezvoltăm standardele internaționale de formare.
 6. Recunoaștem și respectăm temeiurile etice pentru relaţiile individuale cu studenţii şi profesorii institutului.
 7. Ne ocupăm de formarea practicii private pentru absolvenții institutului și îi ajutăm să-și organizeze munca
 8. Ne investim potențialul în dezvoltarea unui sistem de educație online și în integrarea formării față în față pentru psihoterapeuți într-un sistem coerent.

În acest moment, pe pagina site-ului „Proiecte educaționale sunt afișate următoarele programe:

 • Prima (I) conferință internațională de prezentare a cazurilor online;
 • Curs teoretic și aplicativ „Neurosologie practică”;
 • Workshop „Speranța și teama în relația terapeutică”;
 • Curs de formare „Gestalt digitală”. Terapia gestalt online: caracteristici ale managementului de grup;
 • Școala de autor de psihoterapie imersivă și creație de viață „Suflet și Stradă” abordare gestalt;
 • Specializarea „Teorii de dezvoltare și abordare Gestalt
 • Curs introductiv „Terapia Gestalt în tradiția lui Claudio Naranjo”;
 • Program educațional „Abordarea gestaltească în psihopatologie”;
 • Specializare în lucrul cu psihosomatica în abordarea Gestalt.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa proiectele educaționale pe măsură ce acestea sunt realizate.

Dispoziții generale


Cum să depuneți o plângere scrisă


În conformitate cu Directiva 97/7/CE (a Uniunii Europene) a
Parlamentului European din 20 mai 1997, puteți depune o
reclamație scrisă cu privire la un produs sau serviciu achiziționat
furnizat pe site-ul nostru comercial, prin poștă sau prin e-mail :
BARUL INTERNATIONAL INSTITUTE GESTALT LLC , strada
MAKEDONSKAYA 4/10-58
85000, BAR, Republica Muntenegru, e-mail:
mig.institute@gmail.com
Reclamația trebuie să includă numele și prenumele dvs., precumși datele de contact pentru trimiterea unui răspuns. Veți primi unrăspuns la reclamația dumneavoastră în scris în cel mult 15 zilede la data primirii reclamației, la adresa pe care ați furnizat-o caadresă de contact, adică adresa de la care a fost trimisăreclamația.

Politica de confidențialitate

 1. Concepte de bază
  Site – „Institutul Internațional Gestalt , aflat pe internet la adresa: mig.institute

  Administrare site mig.institute

  Utilizator – persoană fizică sau juridică care și-a postat informațiile personale prin Formularul de Feedback pe site cu scopul ulterior de a transfera date către Administrația Site-ului.

  Formular de feedback – un formular special în care Utilizatorul
  își plasează informațiile personale pentru a transfera date

  Administrarea site-ului.
 2. Prevederi generale

  2.1 Această Politică de confidențialitate este un document standard oficial al Administrației Site-ului și definește
  Procedura de prelucrare și protejare a informațiilor despre persoane fizice și juridice folosind formularul de feedback de pe Site.

  2.2 Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a asigurao protecție adecvată a informațiilor despre Utilizator, inclusiv adatelor sale personale, împotriva accesului și dezvăluiriineautorizate.

  2.3 Relațiile legate de colectarea, stocarea, distribuirea șiprotecția informațiilor utilizatorilor sunt guvernate de Politica deconfidențialitate și de legislația aplicabilă (relevantă) aRepublicii Muntenegru.

  2.4 Versiunea actuală a Politicii de confidențialitate este undocument public dezvoltat de Administrația site-ului web șiDisponibil oricărui utilizator de Internet făcând clic pe linkul„Politica de confidențialitate”.

  2.5 Administrația site-ului are dreptul de a face modificăriacestei Politici de confidențialitate.

  2.6. Atunci când efectuează modificări ale Politicii de confidențialitate, Administrația Site-ului este obligată să notifice Utilizatorul despre acest lucru până la postarea unei noi versiuni a Politicii de confidențialitate pe Site.

  2.7 Când o nouă versiune a Politicii de confidențialitate este postată pe Site, versiunea anterioară este stocată într-o arhivă documentația Administrației Site-ului.

  2.8. Prin utilizarea formularului de feedback, Utilizatorul este de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate.

  2.9. Administrația Site-ului nu a verificat acuratețea informațiilor primite (colectate) despre Utilizator.
 3. Condiții și scopuri de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului

  3.1 Datele personale ale utilizatorului, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, skype etc. sunt transferate de către Utilizator către Administrația Site-ului cu acordul Utilizatorului.

  3.2 Transferul de date personale de către Utilizator către Administrația Site-ului prin Formularul de Feedback înseamnă consimțământul Utilizatorului pentru transferul datelor sale personale.

  3.3 Administrația Site-ului prelucrează informații despre Utilizator, inclusiv datele sale personale, cum ar fi: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, skype etc., precum și informații suplimentare despre Utilizator furnizate de acesta la propria discreție: organizație, oraș, adresă poștală și funcție. organizație, oraș, funcție etc. pentru a-și îndeplini obligațiile față de Utilizatorul Site-ului.

  3.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza principiilor:

  a) legalitatea scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor cu
  caracter personal și bună-credință;
  b) conformitatea scopurilor prelucrarii datelor cu caracter personal cu scopurile predeterminate si declarate in timpul colectarii datelor cu caracter personal;
  c) conformitatea volumului și naturii datelor cu caracter personal prelucrate cu metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;
  d) inadmisibilitatea combinării bazelor de date care conțin date cu caracter personal create în scopuri incompatibile.

  3.5 Administrația Site-ului prelucrează datele personale ale Utilizatorului cu consimțământul Utilizatorului pentru a furniza servicii/vanzari de bunuri oferite pe Site.
 4. Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal Datele personale ale Utilizatorului sunt stocate numai pe suport electronic și sunt folosite strict în scopul Specificat în paragraful 3 al acestei Politici de confidențialitate.
 5. Transferul datelor personale
  5.1 Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transferate către terți, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în Această politică de confidențialitate, așa cum este stabilită în consimțământul buletinului informativ
  5.2 Furnizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului la solicitarea organelor de stat, administrațiilor locale Se efectuează în modul prevăzut de legislația Muntenegrului.
 6. Stocarea si distrugerea datelor cu caracter personal

  6.1 Informațiile personale ale Utilizatorului sunt stocate pe suportul electronic al site-ului pe o perioadă nedeterminată.

  6.2 Datele personale ale Utilizatorului sunt distruse la cererea Utilizatorului, pe baza cererii sale, sau la inițiativa Administratorului Site-ului fără nicio explicație. La inițiativa Administrației, fără a specifica un motiv, Administrația poate șterge informațiile postate de Utilizator pe Site.
  Utilizator.
 7. Drepturile și obligațiile utilizatorului

  Utilizatorii au dreptul, la cerere, de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor lor personale de la Administrația Site-ului.
 8. Măsuri de protecție a informațiilor utilizatorilor

  Administratorul Site-ului ia măsuri tehnice, organizatorice și legale pentru a asigura protecția datelor personale ale Utilizatorului din acces neautorizat sau accidental, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și din alte acțiuni ilegale.
 9. Cererile utilizatorilor

  9.1 Utilizatorul are dreptul de a trimite cererile sale către Administrația Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, solicitări privind utilizarea / ștergerea datelor sale personale, prevăzute în clauza 9.2 din prezentul Acord. semnată de o persoană împuternicită cu anexarea documentelor care confirmă autoritatea acestei persoane.

  9.2 Solicitarea trimisă de Utilizator trebuie să conțină următoarele informații
  pentru un individ:

  – numărul documentului principal care dovedește identitatea Utilizatorului sau a reprezentantului acestuia;
  – informatii privind data emiterii documentului specificat si autoritatea care l-a emis;
  – data înregistrării prin formularul de feedback;
  – solicitați text în formă liberă;
  – semnătura Utilizatorului sau a reprezentantului acestuia.

  pentru o persoană juridică:
  – cerere in forma libera pe antet;
  – Data înregistrării prin formularul de feedback;
  – cererea trebuie să fie semnată de o persoană împuternicită cu documente care confirmă autoritatea acestei persoane.

  9.3 Administrația Site-ului se obligă să ia în considerare și să trimită un răspuns la solicitarea Utilizatorului în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

  9.4 Toată corespondența primită de Administrație de la Utilizator (solicitări în formă scrisă / electronică) se referă la informații cu acces limitat și nu fac obiectul dezvăluirii fără acordul scris al Utilizatorului.
  Datele personale și Alte informații despre Utilizatorul care trimite cererea nu pot fi utilizate fără acordul Utilizatorului,
  Cu excepția răspunsului la o solicitare primită sau în cazurile expres prevăzute de lege.

Politica de confidențialitate a datelor clienților / Protecția
informațiilor personale

INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR LLC se ocupă de protecția datelor cu caracter personal ale clienților săi, colectând doar acele date de bază despre clienți/utilizatori care sunt necesare pentru a-și îndeplini obligațiile; INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR s.r.o. informează clienții despre modul în care sunt utilizate datele colectate, îi informează periodic despre opțiunile lor în ceea ce privește utilizarea datelor lor, inclusiv posibilitatea de a alege dacă doresc ca numele lor să fie eliminat de pe lista de corespondență de marketing. Toți angajații INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR LLC și partenerii lor de afaceri sunt responsabili pentru respectarea principiului protecției vieții private.

Termeni si conditii de utilizare

Termeni și condiții de utilizare https://mig.institute/ (site-ul web).

Accesul la aceste pagini web și la datele pe care le conțin este supus acestor termeni și condiții. Fiecare utilizare a acestor pagini web după încărcarea paginii de pornire este considerată acceptarea următorilor termeni legali: Prin prezenta, acceptați și respectați legile din Muntenegru ca unică lege competentă pentru interpretarea, aplicarea și consecințele juridice ale tuturor permisiunilor, excluderilor și condițiilor de utilizare ale acestor pagini web. Instanțele din Muntenegru vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror cereri și dispute care decurg din utilizarea paginilor respective. INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE LLC BAR nu oferă nicio garanție că materialele conținute în aceste pagini sunt adecvate sau disponibile pentru utilizatori în anumite locuri, adică INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE LLC BAR nu este responsabil pentru accesul la astfel de materiale de către orice vizitator al acestor pagini web. În fiecare caz, trebuie avut în vedere că orice persoană care accesează aceste pagini le folosește în mod voluntar, adică cu acordul reprezentantului legal (custodelor), atunci când este necesar, și al persoanei ale cărei date sunt asociate cu o anumită adresă IP.

Toate conținuturile acestor pagini web sunt protejate prin drepturi de autor și alte drepturi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în favoarea BAROULUI INTERNATIONAL INSTITUTE GESTALT LLC sau a afiliaților acestora, precum și orice drepturi care au fost cesionate corespunzător.

Toate informațiile disponibile pe site au doar scop informativ și nu pot fi utilizate fără permisiunea corespunzătoare în scopuri comerciale sau distribuite către terți. Informațiile despre anumite produse și servicii din aceste pagini sunt supuse anumitor restricții.

Informațiile publicate de GESTALT INTERNATIONAL INSTITUTE BAR LLC pe aceste pagini sunt considerate a fi corecte și fiabile în momentul în care sunt introduse. INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR SRL avertizează cu privire la posibilitatea ca unele dintre datele stocate pe aceste pagini să fie (incomplete) corecte, veridice sau fiabile în momentul în care utilizatorul accesează site-ul web. Informațiile disponibile pe site nu trebuie interpretate ca bază pentru luarea unor decizii personale sau de afaceri importante și sunteți de acord că nu veți trage la răspundere GESTALT INTERNATIONAL INSTITUTE BAR LLC pentru orice neîndeplinire a oricăror așteptări. GESTALT INTERNATIONAL INSTITUTE BAR LLC nu va fi raspunzatoare pentru nici o dauna directa sau indirecta, materiala sau imateriala, orice pierdere sau cheltuiala care decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza oricare dintre informatiile disponibile pe aceste pagini.

INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR LLC poate actualiza sau modifica orice date stocate pe aceste pagini în orice moment, fără notificare prealabilă.

Vizitatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că este posibil ca trimiterea de mesaje de poștă electronică private prin Internet să nu fie sigură și poate fi supusă accesului neautorizat din partea terților sau livrării eronate. INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR SRL nu este responsabil pentru siguranța și confidențialitatea mesajelor, rezervându-și dreptul de a le reproduce, utiliza, utiliza și distribui terților fără restricții, dar INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE BAR LLC este liber să utilizeze idei, proiecte, experiență sau alte forme de cunoștințe conținute în astfel de mesaje în orice scop, fără a fi luate în considerare.

Reproducerea sau distribuirea designului sau fundalului paginilor web https://mig.institute /, anumite elemente ale paginii, designul logo-ului și mărcile comerciale ale INTERNATIONAL GESTALT INSTITUTE LLC BAR sau orice alte este interzis continutul grafic, verbal sau figurativ publicat pe acest site fara acordul scris expres al GESTALT INTERNATIONAL INSTITUTE BAR S.R.O. Regulile pentru protecția datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor sunt prezentate în documente separate pe care le puteți găsi pe acest site web.

Declarația de conversie

Conversia în valută este supusă următoarelor condiții:

Plata pe baza unei facturi pro forma Pentru clientii straini, valutele straine sunt convertite in euro in conformitate cu cursul de schimb national al BANCII CENTRALE A MUNTENEGRULUI.

Plata cu cardul Pentru clienții străini, suma de achiziție se calculează la cursul de schimb al băncii clientului străin.

Clientul străin verifică cursul de schimb dintre moneda sa și moneda de vânzare a serviciului în banca sa.

Dacă un client străin alege opțiunea DCC (Dynamic Currency Conversion), cardul său va fi debitat la cursul de schimb Zapad Banka, Muntenegru.

Este la latitudinea clientului să decidă dacă dorește să accepte serviciul DCC atunci când plătește.

Conversia euro în valută străină se efectuează pe baza cursului de schimb al CCD. Cursul de schimb actual al DCC și monedele acceptate sunt disponibile pe site-ul Zapad Banka, Muntenegru dacă faceți clic pe link-ul: https://www.zapadbanka.me/en/ calculator

Notă: Toate plățile vor fi efectuate în euro. Suma debitată de pe cardul de credit al clientului străin se calculează prin conversia prețului din moneda cardului de credit al clientului în euro, în conformitate cu cursul de schimb actual al BĂNCII CENTRALE A MUNTENEGRULUI. Dacă plătiți cu cardul de credit, aceeași sumă va fi convertită în moneda locală în funcție de cursul de schimb actual al asociației de carduri de credit. Datorită recalculării prețului, poate exista o ușoară diferență în sumă în comparație cu prețul inițial afișat pe site-ul nostru.