ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ

Приветстваме ви на нашите образователни събития. За да създадете комфортна атмосфера и да поддържате ефективно обучение, Ви молим да се придържате към няколко норми за участие:

  • Бъдете уважителни към другите участници. Не забравяйте, че всички сме от различни точки и етапи от живота си. Нямаме задължително изискване да се държим учтиво към другите хора, но разрушителното поведение е неприемливо.
  • Молим ви да се въздържате от всякаква форма на пропаганда.
  • Провокативното поведение, тормозът, призивите за насилие и спамът са неприемливи. Ние се стремим да създадем приятелска и уважителна среда на събитията, така че предотвратяваме всякакви действия, насочени към унижение или обида на други участници.
  • Не провеждайте непоследователна търговска реклама или публикувайте лични данни. Ако имате информация за продуктите или услугите, които искате да рекламирате, моля, съгласувайте това с администрацията.
  • Опитайте се, ако е възможно, да забележите и да помогнете на хората, които поддържат ред, удобство, създават уют или предоставят информационна подкрепа.

Молим ви да се придържате към тези норми. Нарушаването им може да доведе до спиране на участието ви в събитието без предупреждение. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството за създаване на положителна и продуктивна атмосфера на нашите събития.